Tuesday, November 12, 2019
Note Trước hết admin mong các bạn thông cảm, vì là tài liệu kín nên admin không thể share trực tiếp lên web. Để nhận tài liệu, các bạn vui lòng tham gia group link, admin cập nhật tất cả...
Tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới, chính vì sự phức tạp của nó mà nhiều bạn đã bỏ cuộc khi chưa học hết bảng chữ cái Hiragana, Katanata trong tiếng Nhật....
Bạn chán nản, lo âu vì bạn thân đã học tiếng Anh nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nghe nói được.Bạn học tiếng anh từ lớp trung học đến đại học nhưng vẫn chưa thể giao tiếp được một...