Saturday, January 19, 2019
Bạn đang rất lo lắng vì sắp đến hạn ra trường nhưng vẫn chưa đạt đủ điểm TOEIC?Bạn đã đi làm nhưng không thể nghe nói được tí nào vì vốn từng vựng và ngữ pháp quá kém?Tài liệu...
Tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới, chính vì sự phức tạp của nó mà nhiều bạn đã bỏ cuộc khi chưa học hết bảng chữ cái Hiragana, Katanata trong tiếng Nhật....
Bạn chán nản, lo âu vì bạn thân đã học tiếng Anh nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nghe nói được.Bạn học tiếng anh từ lớp trung học đến đại học nhưng vẫn chưa thể giao tiếp được một...