Wednesday, September 18, 2019
Khi admin còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, admin thật sự không thích làm việc nhóm tí nào cả, có những nhóm 5 người mà hầu như chỉ có 1 2 người làm, còn những người khác...
Bạn đang băn khoăn làm thế nào để tạo được thiện cảm với nhà tuyển dụng? Làm thế nào để có CV nổi bật so với những ứng viên khác? Làm thế nào để nhà tuyển dụng biết được bạn là...