Thursday, June 20, 2019
Thành thạo các hàm Excel ứng dụng vào công việc. Làm được báo cáo ấn tượng với đồng nghiệp. Nâng cao khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác. Nâng cao khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng...
Khi admin còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, admin thật sự không thích làm việc nhóm tí nào cả, có những nhóm 5 người mà hầu như chỉ có 1 2 người làm, còn những người khác...