Tuesday, November 12, 2019
Home khoa hoc ky nang

khoa hoc ky nang

Khi admin còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, admin thật sự không thích làm việc nhóm tí nào cả, có những nhóm 5 người mà hầu như chỉ có 1 2 người làm, còn những người khác...
Ai cũng cần có một công việc để làm. Tuy nhiên, nếu làm đúng việc mình yêu thích, tìm đúng môi trường đồng nghiệp hòa hợp với mình, đàm phán được mức lương cao thì còn gì bằng. Muốn...